NASK SA
Kariera

Analityk Market Intelligence / Warszawa

Numer referencyjny: AM/02/20

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • duża samodzielność działania,
 • wsparcie zespołu,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • pracę w młodym, energicznym zespole profesjonalistów,
 • miłą atmosferę pracy,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie na życie.

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • budowa systemu monitorowania rynku i konkurencji
 • prowadzenie analiz strategicznych i marketingowych, w tym ocena efektywności działań
 • prowadzenie analiz wspierających sprzedaż, w tym z zakresu modelu wynagrodzeń i efektywności sprzedaży
 • segmentacja Klientów i budowa procesu generowania Leadów
 • wsparcie analityczne dla projektów transformacyjnych i optymalizacyjnych
 • prowadzenie analiz z zakresu cen usług i produktów, w tym w zakresie pozycjonowania
 • wsparcie analityczne procesu rozwoju usług – identyfikacja nisz i szans rynkowych
 • definiowanie wymagań biznesowych dla systemów raportowania i wsparcia sprzedaży oraz marketingu
 • współpraca z dostawcami zewnętrznymi, w tym w zakresie badań marketingowych

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: Zarządzanie i Marketing, Ekonomia, Metody ilościowe i systemy informatyczne, Statystyka, Ekonometria
 • min. 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • ogólnej znajomości produktów i urządzeń teleinformatycznych oraz rynku ICT
 • znajomości MS Office, w tym biegłej znajomość MS Excel
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym
 • wysokiej motywacji do pracy i samodzielności
 • praktycznej znajomości rozwiązań klasy CRM i BI
 • znajomości języka SQL oraz relacyjnych baz danych
 • certyfikacja z zakresu Project Management będzie dodatkowym atutem
 • prawa jazdy kat. B
 •  

Zgoda dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w NASK S.A.

 

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NASK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Analityk Market Intelligence (numer ref.: AM/02/20)”.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NASK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąwozowej 18 lok. 010.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: odo@nasksa.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: iod@nasksa.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
 5. a)       W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wiązanych z procesem rekrutacji, w  tym przede wszystkim Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 – RODO), zaś w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. b)      W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilno-prawną podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 7. c)       W celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. d)      W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz – w zakresie w jakim podstawę przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes Administratora – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 12. Podanie danych osobowych jest wymagane:
 13. a)       przez przepisy prawa, w tym Kodeks pracy – w przypadku preferowania zatrudnienia
  w oparciu o umowę o pracę,
 14. b)      dla celów prowadzenia rekrutacji – w przypadku preferowania zatrudnienia w formie umowy cywilno-prawnej.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż: 3 miesiące.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego, życiorysu zawodowego na adres: rekrutacja@nasksa.pl.

005-secure-shield nask logo
Witaj, strona NASK SA wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.