NASK SA
Kariera

Menedżer ds. Klientów (hunter). Miejsce pracy: województwa – lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie. / Katowice

Numer referencyjny:

Szukamy osoby, która:

 • ma wykształcenie wyższe,
 • posiada umiejętności identyfikowania potrzeb klienta,
 • posiada umiejętności budowania biznesowych relacji z klientami,
 • posiada umiejętności przygotowania i prezentowania oferty handlowej,
 • posiada znajomość procesów sprzedaży oraz praktyczną znajomość technik sprzedaży,
 • posiada umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych,
 • jest gotowa do aktywnego pozyskiwania klientów i sprzedaży złożonych rozwiązań teleinformatycznych w szczególności z obszaru cyberbezpieczeństwa i Data Center,
 • posiada dobrą znajomość rynku teleinformatycznego,
 • będzie budowała wizerunek marki na rynku,
 • ma minimum 3-letnie doświadczenie w sprzedaży B2B (preferowana branża - teleinformatyczna),
 • ma udokumentowane sukcesy w sprzedaży dla klientów korporacyjnych,
 • posiada wysoką motywację do pracy, jest samodzielna, wychodzi z własną inicjatywą, posiada wysoką kulturę osobistą, jest odporna na stres, koncentruje się na realizacji celów, jest kreatywna, posiada umiejętność poszukiwania niestandardowych rozwiązań,
 • bierze odpowiedzialność za realizację własnych zadań,
 • jest gotowa do podnoszenia kwalifikacji,
 • posiada czynne prawo jazdy kategorii B.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • praktyczna znajomość rozwiązań i technologii z obszaru cyberbezpieczeństwa i Data Center,
 • certyfikaty sprzedażowe i produktowe z branży teleinformatycznej.

Co oferujemy? To zależy od Twoich potrzeb:

Potrzebujesz wyzwań?
Ciekawa, ambitna i odpowiedzialna praca  w dynamicznie rozwijającym się zespole czeka na Ciebie.

Chcesz zadbać o siebie i bliskich?
Oferujemy prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenia grupowe na życie.

Chcesz się rozwijać?
U nas będziesz mieć wiele okazji: programy szkoleniowe i rozwojowe, dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
możliwość awansu… 
Lubisz aktywność fizyczną?
Mamy dla Ciebie kartę Multisport oraz możesz dołączyć do naszej firmowej drużyny biegowej. 
Chcesz mieć chwilę dla siebie?
Oferujemy dofinansowanie do wypoczynku.

Ponadto:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • dużą samodzielność działania,
 • wsparcie zespołu i managera regionalnego,
 • niezbędne narzędzia pracy (samochód, laptop, telefon komórkowy),
 • możliwość zdobycia i rozwijania unikalnych kompetencji (CyberSecurity).

Twoim zadaniem będzie:

 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
 • rozwój i podtrzymywanie biznesowych relacji z klientami,
 • prowadzenie i sprzedaż złożonych rozwiązań teleinformatycznych
  (w szczególności z obszaru cyberbezpieczeństwa i Data Center),
 • negocjowanie warunków sprzedaży i przygotowywanie umów,
 • realizacja planu sprzedaży,
 • stały monitoring rynku i współtworzenie strategii sprzedaży.

Czekamy na Twoje CV!
Zaaplikuj do nas!

Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str.1 ), (dalej „RODO”) informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka NASK S.A. z siedzibą w Warszawie, działająca pod adresem 03-446 Warszawa, ul. 11 Listopada 23, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000644422, NIP: 9512421815, REGON: 365743505, tel. +48 22 182 00 00, mail: kontakt@nasksa.pl, (dalej NASK S.A.).
 2. Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny:
  • pisemnie - adres siedziby Administratora;
  • elektronicznie - adres e-mail: iod@nasksa.pl;
  • telefonicznie – nr tel. +48 882 362 331.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu na etapie prowadzenia tego procesu oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jego zakończenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby aplikującej (art. 22¹ª Kodeksy pracy). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być załączona do dokumentów rekrutacyjnych.
 4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, oznacza że:
 5. dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji;
 6. dokumenty są niszczone w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dane te mogą być przetwarzane w celach dowodowych i w celu rozliczalności przetwarzania danych osobowych;
 • przypadki szczególne:
 1. w przypadku, gdy kandydat do pracy wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłych rekrutacjach - 6 miesięcy od dnia ich przekazania; po upływie tego okresu dokumenty będą niszczone na zasadach określonych w lit. b;
 2. dokumenty przekazywane bez ogłoszenia naboru usuwane są ze skrzynek pocztowych lub wydruki są niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu (nie później niż w terminie 6 miesięcy od ich wpłynięcia;.
 3. dokumenty (w tym ewidencję osób uczestniczących w danym procesie rekrutacji, która zawiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko kandydata, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania) związane z rekrutacją, z wyjątkiem aplikacji kandydatów, przechowywane są przez okres 2 lat.
 4. Przysługuje Pani/Panu:
 5. prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
 6. prawo sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
 1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 2. prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
 3. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
 1. Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona zgoda, jednak mogą być udostępnione stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.
 2. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  22 531 03 00.

  Proponowana treść oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji to:
  ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez NASK S.A. zgodnie art. 22¹ª Kodeksu pracy w związku przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

  Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na uczestniczenie w przyszłych rekrutacjach prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym zakresie poprzez dopisanie do powyższego oświadczenia:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez NASK S.A. przez okres 6 miesięcy od dnia złożenie przeze mnie dokumentów rekrutacyjnych.”
Zapraszamy do kontaktu

005-secure-shield nask logo
Witaj, strona NASK SA wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.