NASK SA
Kariera

Menedżer ds. Klientów (Hunter) - województwa – pomorskie, zachodnio – pomorskie, kujawsko – pomorskie, warmińsko – mazurskie / Gdańsk

Numer referencyjny: PS/09_21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dużą samodzielność działania,
 • wsparcie zespołu i managera,
 • niezbędne narzędzia pracy (samochód, laptop, telefon komórkowy)
 • pracę w energicznym zespole profesjonalistów,
 • możliwość zdobycia i rozwijania unikalnych kompetencji (CyberSecurity)
 • miłą atmosferę pracy oraz atrakcyjny pakiet socjalny (MultiSport, Lux Med, ubezpieczenie)

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
 • rozwój i podtrzymywanie biznesowych relacji z klientami,
 • prowadzenie i sprzedaż złożonych rozwiązań teleinformatycznych (w szczególności z obszaru cyberbezpieczeństwa i Data Center),
 • negocjowanie warunków sprzedaży i przygotowywanie umów,
 • realizacja planu sprzedaży,
 • stały monitoring rynku i współtworzenie strategii sprzedaży.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • umiejętności identyfikowania potrzeb klienta,
 • umiejętności budowania biznesowych relacji z klientami,
 • umiejętności przygotowania i prezentacji oferty handlowej,
 • znajomości procesów sprzedaży oraz praktyczna znajomość technik sprzedaży,
 • umiejętności prowadzenia negocjacji handlowych,
 • gotowości do aktywnego pozyskiwania klientów i sprzedaży złożonych rozwiązań teleinformatycznych w szczególności z obszaru cyberbezpieczeństwa i Data Center,
 • dobrej znajomości rynku teleinformatycznego,
 • budowania wizerunku marki na rynku,
 • minimum 3-letniego doświadczenie w sprzedaży B2B (preferowana branża - teleinformatyczna),
 • udokumentowanych sukcesów w sprzedaży dla klientów korporacyjnych,
 • wysokiej motywacji do pracy, samodzielności, inicjatywy, wysokiej kultury osobistej, odporności na stres, koncentracja na realizację celów, kreatywność, umiejętność poszukiwania niestandardowych rozwiązań,
 • odpowiedzialności za realizację własnych zadań,
 • gotowości do podnoszenia kwalifikacji,
 • czynnego prawa jazdy kategorii B.

Dodatkowymi atutami będą:

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • praktyczna znajomość rozwiązań i technologii z obszaru cyberbezpieczeństwa i Data Center,
 • certyfikaty sprzedażowe i produktowe z branży teleinformatycznej.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NASK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Menadżer ds. Klientów (Hunter)”.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w NASK S.A.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NASK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. 11 Listopada 23.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: odo@nasksa.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: iod@nasksa.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
 5. W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wiązanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 – RODO), zaś w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilno-prawną podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 7. W celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usług na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz – w zakresie w jakim podstawę przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes Administratora – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 12. Podanie danych osobowych jest wymagane:
 • przez przepisy prawa, w tym Kodeks pracy – w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • dla celów prowadzenia rekrutacji – w przypadku preferowania zatrudnienia w formie umowy cywilno-prawnej.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż: 3 miesiące.

 

Zapraszamy do kontaktu

005-secure-shield nask logo
Witaj, strona NASK SA wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.