NASK SA
Kariera

Specjalista ds. Infrastruktury Data Center /

Numer referencyjny: SP/DC/06/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dużą samodzielność działania,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • miłą atmosferę oraz atrakcyjny pakiet socjalny.

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • Rozwój i nadzór nad prawidłowym działaniem infrastruktury Data Center
 • Przygotowywanie kosztorysów prac związanych z rozbudową i budową infrastruktury Data Center
 • Koordynacja prac w ramach projektów związanych z rozbudową i budową infrastruktury Data Center
 • Odpowiedzialność za floor plan, lokalizację sprzętu w odniesieniu do mocy i wydajność chłodzenia
 • Kontrola obiektu/urządzeń po zakończeniu prac instalacyjno-uruchomieniowych
 • Prowadzenie dokumentacji Centrum Przetwarzania Danych - kontrola nad wytwarzanymi i gromadzonymi dokumentami, aktualizacja dokumentacji
 • Opracowywanie i wdrażanie procedur obiektowych
 • Udział w przygotowywaniu SIWZ i umów
 • Rekomendacja rozwiązań technicznych, analiza problemów, rozwiązywanie incydentów
 • Współpraca z dostawcami i wykonawcami prac

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • Wykształcenie techniczne o specjalności elektrotechnika, elektronika lub zbliżonej
 • Znajomość systemów i infrastruktury obiektów klasy Data Center, w tym systemów zasilania elektrycznego, klimatyzacji i stałych systemów p.poż, poparte udziałem w budowie lub utrzymaniu obiektów Data Center
 • Uprawnienia elektryczne SEP G1 dozór do 1kV
 • Umiejętności koordynowania, kontroli i rozliczania prac prowadzonych przez podwykonawców
 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat. B

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie, za pomocą przycisku Aplikuj, CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NASK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Menedżer ds. klientów- Wrocław (numer ref: 2/ZS/WR/2020)”.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w NASK S.A.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NASK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. 11 Listopada 23.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: odo@nasksa.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: iod@nasksa.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
 5. a)       W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wiązanych z procesem rekrutacji, w  tym przede wszystkim Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 – RODO), zaś w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. b)      W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilno-prawną podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 7. c)       W celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. d)      W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usług na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz – w zakresie w jakim podstawę przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes Administratora – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 12. Podanie danych osobowych jest wymagane:
 13. a)       przez przepisy prawa, w tym Kodeks pracy – w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 14. b)      dla celów prowadzenia rekrutacji – w przypadku preferowania zatrudnienia w formie umowy cywilno-prawnej.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż: 3 miesiące.

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu zawodowego na adres: rekrutacja@nasksa.pl.

 

005-secure-shield nask logo
Witaj, strona NASK SA wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.