NASK SA
Kariera

Specjalista ds. marketingu / Warszawa

Numer referencyjny: SM/01/20

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • przejrzysty system wynagradzania
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • dużą samodzielność działania
 • wsparcie zespołu
 • niezbędne narzędzia pracy
 • pracę w przyjaznym zespole
 • atrakcyjny pakiet socjalny

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • Definiowanie i realizacja planu oraz budżetu działań marketingowych w kanałach tradycyjnych (off-line) w powiązaniu ze strategią marketingową spółki
 • Zarządzanie marką NASK S.A. na rynkach geograficznych i w segmentach docelowych
 • Tworzenie niezbędnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz działań PR
 • Planowanie i realizowanie działań z obszaru Event marketing
 • Definiowanie i realizacja media planu
 • Copywriting i tworzenie komunikatów marketingowych
 • Planowanie i koordynowanie kampanii marketingowych i akcji promocyjnych we współpracy z innymi Zespołami
 • Planowanie i wdrażanie partnerstw i sojuszy technologicznych (np.: co-branding)
 • Koordynowanie działań BTL (w tym produktowych): ulotki, prezentacje, szablony, użytki itp.
 • Współpraca z agencjami i partnerami zewnętrznymi w celu realizacji planu działań marketingowych
 • Zarządzanie serwisem www, Social Media oraz treściami marketingowymi
 • Wsparcie dla działań Employer Branding

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: Zarządzanie i Marketing, Komunikacja społeczna, Dziennikarstwo, Psychologia Biznesu, Komunikacja i Public relations
 • Min. 3-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Ogólnej znajomości produktów i urządzeń teleinformatycznych oraz rynku ICT
 • Znajomości MS Office, w tym biegłej znajomość MS Excel oraz PowerPoint
 • Praktycznej znajomości narzędzi graficznych (np.: Adobe Photoshop, Illustrator, Canva)
 • Co najmniej podstawowej znajomości Digital marketing
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym
 • Wysokiej motywacji do pracy i samodzielności
 • Praktycznej znajomość rozwiązań klasy CRM - moduł Marketing
 • Praktycznej zdolności określania efektywności prowadzonych działań
 • Certyfikacja z zakresu Project Management będzie dodatkowym atutem
 • Prawa jazdy kat. B

Zgoda dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w NASK S.A.

 

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NASK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Menedżer ds. Koordynacji Zleceń (numer ref.: 1/ZKZ/2019)”.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NASK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąwozowej 18 lok. 010.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: odo@nasksa.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: iod@nasksa.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
 5. a)       W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wiązanych z procesem rekrutacji, w  tym przede wszystkim Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 – RODO), zaś w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. b)      W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilno-prawną podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 7. c)       W celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. d)      W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz – w zakresie w jakim podstawę przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes Administratora – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 12. Podanie danych osobowych jest wymagane:
 13. a)       przez przepisy prawa, w tym Kodeks pracy – w przypadku preferowania zatrudnienia
  w oparciu o umowę o pracę,
 14. b)      dla celów prowadzenia rekrutacji – w przypadku preferowania zatrudnienia w formie umowy cywilno-prawnej.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż: 3 miesiące.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego, życiorysu zawodowego na adres: rekrutacja@nasksa.pl.

005-secure-shield nask logo
Witaj, strona NASK SA wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.