Efektywna komunikacja w dobie pandemii COVID-19 stała się dla wielu firm
i organizacji prawdziwym wyzwaniem technicznym i logistycznym. 
Jeszcze nigdy na tak dużą skalę nie byliśmy zmuszeni używać komunikatorów do pracy zdalnej. Jeszcze nigdy, na tak dużą skalę, nie musieliśmy w sposób zdalny zapewniać ciągłości świadczenia usług oraz pełnej zdolności operacyjnej i funkcjonalnej naszych organizacji. Kolejnym wyzwaniem, przed którym stajemy, jest wypełnienie statutowych i regulaminowych zobowiązań w warunkach pracy zdalnej. 
Wszystko to w bezwzględnie bezpiecznym i niezawodnym środowisku technologicznym
 
Dzięki udostępnionej przez NASK SA usłudze do zdalnego głosowania
i przeprowadzania ankiet
w dn. 15 kwietnia 2020 r. wybrany został, 
w zdalnym głosowaniu, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, najstarszej uczelni ekonomicznej w Polsce.
W celu oddania głosów, zgodnie z regulaminem uczelni, zapewniliśmy kilkuset elektorom możliwość pełnego cyklu głosowań w trybach jawnych i tajnych.
 
Należy podkreślić, że usługa NASK SA – zbudowana na bazie platformy Microsoft Forms - do przeprowadzania głosowań zdalnych za pośrednictwem Internetu, może być dostosowywana do indywidualnych potrzeb użytkownika. Oznacza to nie tylko możliwość głosowania cyklicznego, ale również dostosowania do potrzeb określonych grup elekcyjnych w oparciu
o wewnętrzny regulamin organizacji. 
 
Mając na uwadze bezpieczeństwo oferowanych przez NASK SA usług, dostęp do platformy do zdalnego głosowania i przeprowadzania ankiet, jest odpowiednio zabezpieczony i  uwierzytelniony.
 
Oferowana przez NASK SA usługa, jest w szczególności adresowana do uczelni wyższych, jednostek administracji samorządowej i wszystkich tych organizacji, które w celu realizacji swoich zadań, organizują głosowania 
oraz prowadzą badania ankietowe.
005-secure-shield nask logo
Witaj, strona NASK SA wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.