Nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa zostało potwierdzone zaufaniem, jakim obdarzyli nas Klienci i Partnerzy. Świadczymy  zaawansowane usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego, kolokacji
i hostingu. Budujemy sieci korporacyjne.
Nasi inżynierowie, technicy i analitycy posiadają najwyższe kwalifikacje bezpieczeństwa teleinformatycznego (Cybersecurity)
poparte doświadczeniem i badaniami prowadzonymi przez Naukową Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB).

Audyt bezpieczeństwa  jest czynnością kluczową.

Dzięki niemu sprawdzimy wszystkie słabe punkty Twojej sieci oraz zasobów teleinformatycznych, a to oznacza, że zwiększymy poziom ochrony infrastruktury Gminy.

Korzystaj z naszego Programu Poprawy Cyberbezpieczeństwa dla Gmin. Jest to kompleksowe rozwiązanie poprzez które gwarantujemy :

 • Audyt, konsultacje i wsparcie przy tworzeniu programu poprawy cyberbezpieczeństwa
 • Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa
 • Usługa monitorowania bezpieczeństwa na brzegu sieci jednostki – NanoSOC
 • Ochrona końcówek EDR jako usługa – rozszerzenie NanoSOC
 • Realizacja bezpiecznej sieci w oparciu sieci definiowane programowo SD-WAN
 • Chmura Ncloud
 • Hub dla logów i klaster usług cyberbezpieczestwa (NASKCyberHub)

Nasze działania pomogą również w racjonalnym, bezpiecznym wdrożeniu
i użytkowaniu systemu EZD.
Odpowiedni dobór komponentów bezpieczeństwa oraz sprzętu przeznaczonego dla Systemu, pozwoli urealnić wydatki
oraz zoptymalizuje korzystanie z niego. Tym samym zwiększy komfort pracy
i bezpieczeństwo, oraz poprawi jego użyteczność, przejrzystość operacji
i funkcjonalność.

Pierwszy krok Programu Poprawy Cyberbezpieczeństwa dla Gmin to ankieta określająca stan wyjściowy cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji gminy. Stworzony na jej podstawie raport pozwala na przygotowanie odpowiedniego planu unowocześniania i poprawiania bezpieczeństwa.

Drugi krok to zaangażowanie wykwalifikowanego zespołu w realizację zaleceń wynikających z raportu. Podczas konsultacji zespół pomaga wprowadzić w życie zalecone zmiany, asystuje przy wyborze najlepszego dla gminy sprzętu, oprogramowania i przeprowadza szkolenia.

Trzeci krok to przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa i analizy w celu wskazania przyszłych obszarów doskonalenia mechanizmów bezpieczeństwa dla gminy. Wypełnienie całego planu pozwoli na kompleksowe przygotowanie gminy do przystosowania się do szybkiego rozwoju oczekiwanych przez obywateli usług online z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa danych.

 

 

Lekceważąc zasady i procedury dotyczące cyberbezpieczeństwa możesz odpowiadać za utratę reputacji i zaufania obywateli oraz szkody moralne i materialne, spowodowane cyberatakiem.

 

Z odpowiedzialności nie zwalnia brak:

 • Świadomości zagrożeń i niebezpieczeństw, na jakie narażeni są użytkownicy sieci oraz urządzeń i usług teleinformatycznych
 • Umiejętności rozpoznawania i właściwego reagowania na zagrożenia, ze szczególnym naciskiem na informowanie o zdarzeniach i podejmowanie decyzji w sposób przemyślany, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
 • Umiejętności bezpieczne korzystania z nowoczesnych technologii w pracy
 • Wiedzy i umiejętności dot. ochrony informacji i zabezpieczania środowiska pracy – poczucia indywidualnej odpowiedzialności za utrzymanie bezpieczeństwa informacji

 

Zadbaj o bezpieczeństwo Twojej organizacji !

Pamiętaj !

 • Utrata danych to straty finansowe
 • Utrata danych to odpowiedzialność prawna
 • Tracąc dane – tracisz wiarygodność
 • Cyberatak to zagrożenie dla infrastruktury i ludzi
 • Każdy odpowiada z bezpieczeństwo w organizacji
 • Brak wiedzy nie usprawiedliwia błędów
 • Najsłabszym ogniwem systemu bezpieczeństwa jest człowiek

 

005-secure-shield nask logo
Witaj, strona NASK SA wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.